יום ג', ד’ בחשון תשע”ח
דף הבית מידעון בארי חדר מורים גלריה תנאי שימוש באתר יצירת קשר

08:00-08:50 שיעור ראשון 08:50-09:40 שיעור שני 09:40-09:55 הפסקת אוכל 09:55-10:10 הפסקה 10:10-11:00 שיעור שלישי 11:00-11:45 שיעור רביעי 11:45-12:00 הפסקה 12:00-12:45 שיעור חמישי 12:45-13:30 שיעור שישי 13:30-13:35 הפסקה בכיתות 13:35-14:20 שיעור שביעי 14:20-15:05 שיעור שמיני 15:05-15:50 שיעור תשיעי