יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות חדר מורים גלריית תמונות יצירת קשר
מערכת החינוך בישראל חותרת לקידום למידה משמעותית ואיכותית אשר תוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.אחת הדרכים לקידום מטרה מרכזית זו, היא באמצעות התכנית "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית".התפיסה הרעיונית העומדת בבסיסה היא ליווי בתי"ס מצוינים והנגשת תשתיות פדגוגיות וארגוניות על ידי מטה ומחוז, להתפתחות בית ספרית ולשיתוף בידע בין בתי ספר בהם מתקיימת פדגוגיה איכותית ולמידה משמעותית בסביבה מגוונת.

בכך, מהווה קבוצה זו חלוץ לבתי ספר אחרים בקידום הלמידה המשמעותית ויוצרת מערכת של פדגוגיה איכותית, בעלת תרבות של ארגון לומד ומלמד כמנוף לקידום תפקודי הלומד בהיבטים השונים. במסע בו צועד בית הספר המשתייך לתכנית יש מספר תחנות מרכזיות 1.מיפוי בית ספרי שנערך לבחינת חוזקות בית ספריות ובניית תכנית עבודה לאור הממצאים. 2.זיהוי וניסוח העקרון הפדגוגי והדרכים להטמעתו. 3.בניית מרחבי למידה שנבנו בהלימה לעקרון הפדגוגי ולקידום תפקודי לומד. 4.בניית תכנית לשיתוף בידע פנים בית ספרי וחוץ בית ספרי. בית הספר הנמצא בתהליך מפיק בכל סוף שנה יומן מסע: לפניכם מוצגים יומני המסע משנת הלימודים תשע"ז ומשנת הלימודים תשע"ח:יומן מסע שנה ב' - בית ספר בארי - תשעח -יומן מסע לותיקים.pdf יומן מסע שנה א' - יומן מסע תשעז - שנה א.pdf

 
 
מידע חשוב להורים
בית ספר מוביל פדגוגיה איכותית
שרים ב"בארי"
משולחנה של היועצת
רישום לכיתה א' תש"פ
הנהגת הורים בית ספרית
מועצת תלמידים בית ספרית
תל"ן
אינטרנט בטוח
גלישה בטוחה
תחומי דעת
היום לפני...
למידה בשעת חירום